روز جهانی صنایع دستی 1369

2,000 تومان

تمبر روز جهانی صنایع دستی 1369 منتشر شده در سال 1369