روز جهانی صنایع دستی 1378

2,500 تومان

تمبر روز جهانی صنایع دستی 1378 منتشر شده در سال 1378