روز جهانی مخابرات 1367

1,000 تومان

تمبر روز جهانی مخابرات 1367 منتشر شده در سال 1367