روز جهانی مخابرات 1368

1,000 تومان

تمبر روز جهانی مخابرات 1368 منتشر شده در سال 1368