روز جهانی مخابرات 1369

1,000 تومان

تمبر روز جهانی مخابرات 1369 منتشر شده در سال 1369