روز جهانی هلال احمر

500 تومان

تمبر روز جهانی هلال احمر منتشر شده در سال 1363