روز جهانی پست 1351

9,000 تومان

تمبر روز جهانی پست 1351 منتشر شده در سال 1351