روز جهانی پست 1355

5,000 تومان

تمبر روز جهانی پست 1355 منتشر شده در سال 1355