روز جهانی کودک 1367

500 تومان

تمبر روز جهانی کودک 1367 منتشر شده در سال 1367