روز راه آهن

6,000 تومان

تمبر روز راه آهن منتشر شده در سال 1355