سالروز بسیج مستضعفین 1370

1,000 تومان

تمبر سالروز بسیج مستضعفین 1370 منتشر شده در سال 1370