سالروز درگذشت نائینی

500 تومان

تمبر سالروز درگذشت نائینی منتشر شده در سال 1365