سالروز شهادت امیرکبیر

1,000 تومان

تمبر سالروز شهادت امیرکبیر منتشر شده در سال 1364