سالروز نیروی دریائی 1353

8,000 تومان

تمبر سالروز نیروی دریائی 1353 منتشر شده در سال 1353