سالگرد اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر و شیر و خورشید سرخ 1348

14,000 تومان

تمبر سالگرد اتحادیه صلیب سرخ و هلال احمر و شیر و خورشید سرخ 1348 منتشر شده در سال 1348