سالگرد انتخابات ریاست جمهوری

1,500 تومان

تمبر سالگرد انتخابات ریاست جمهوری منتشر شده در سال 1377