سالگرد بسیج مستضعفین 1368

1,000 تومان

تمبر سالگرد بسیج مستضعفین 1368 منتشر شده در سال 1368