سالگرد تاجگذاری

190,000 تومان

تمبر سالگرد تاجگذاری منتشر شده در سال 1347