سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی

1,000 تومان

تمبر سالگرد تاسیس دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شده در سال 1371