سالگرد تاسیس شرکت ملی حفاری ایران

3,000 تومان

تمبر سالگرد تاسیس شرکت ملی حفاری ایران منتشر شده در سال 1371