سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی

500 تومان

تمبر سالگرد تاسیس شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده در سال 1364