سالگرد تاسیس کشتیرانی ایران

2,000 تومان

تمبر سالگرد تاسیس کشتیرانی ایران منتشر شده در سال 1371