سالگرد تاسیس کمیته های انقلاب

500 تومان

تمبر سالگرد تاسیس کمیته های انقلاب منتشر شده در سال 1365