سالگرد تسخیر سفارت آمریکا 1366

2,000 تومان

تمبر سالگرد تسخیر سفارت آمریکا 1366 منتشر شده در سال 1366