سالگرد دفاع مقدس 1371

2,000 تومان

تمبر سالگرد دفاع مقدس 1371 منتشر شده در سال 1371