سالگرد شهادت آیت الله بهشتی 1361

500 تومان

تمبر سالگرد شهادت آیت الله بهشتی 1361 منتشر شده در سال 1361