سالگرد شهادت آیت الله مطهری 1368

500 تومان

تمبر سالگرد شهادت آیت الله مطهری 1368 منتشر شده در سال 1368