سالگرد شهادت آیت الله مطهری

1,000 تومان

تمبر سالگرد شهادت آیت الله مطهری منتشر شده در سال 1373