سالگرد شهادت 72 تن از یاوران انقلاب

500 تومان

تمبر سالگرد شهادت 72 تن از یاوران انقلاب منتشر شده در سال 1365