سالگرد قیام خونین قم

500 تومان

تمبر سالگرد قیام خونین قم منتشر شده در سال 1366