سالگرد ملی شدن نفت 1346

11,000 تومان

تمبر سالگرد ملی شدن نفت 1346 منتشر شده در سال 1346