سالگرد نجات آذربایجان

4,900,000 تومان

تمبر سالگرد نجات آذربایجان منتشر شده در سال 1329