سرشماری عمومی کشور 1345

4,000 تومان

تمبر سرشماری عمومی کشور 1345 منتشر شده در سال 1345