سری اول پستی جمهوری اسلامی 1358

10,000 تومان

تمبر سری اول پستی جمهوری اسلامی سال 1358