سری دوم پستی جمهوری اسلامی 1360

10,000 تومان

تمبر سری دوم پستی جمهوری اسلامی – سال 1360