سری سوم پستی جمهوری اسلامی -سال 1362

10,000 تومان

تمبر سری سوم پستی جمهوری اسلامی – سال 1362