سری سیزدهم پستی محمدرضا شاه 1350

250,000 تومان

تمبر سری سیزدهم پستی محمدرضاشاه

2 در انبار