سری گل 1352

18,000 تومان

تمبر سری گل 1352 منتشر شده در سال 1352