سری یازدهم دوم مخلوط پستی محمدرضا شاه 3-1342

600,000 تومان

تمبر سری یازدهم دوم