سومین سالروز استقرار جمهوری اسلامی 1361

500 تومان

تمبر سومین سالروز استقرار جمهوری اسلامی 1361 منتشر شده در سال 1361