سومین سالگرد دفاع مقدس – هفته جنگ 1362

500 تومان

تمبر سومین سالگرد دفاع مقدس هفته جنگ 1362 منتشر شده در سال 1362