سومین نمایشگاه بین المللی 1354

2,000 تومان

تمبر سومین نمایشگاه بین المللی 1354 منتشر شده در سال 1354