سومین نمایشگاه جهانی ارتباطات 1358

15,000 تومان

تمبر سومین نمایشگاه جهانی ارتباطات 1358 منتشر شده در سال 1358