سومین کنگره جامعه دندان پزشکان 1344

60,000 تومان

تمبر سومین کنگره جامعه دندان پزشکان 1344 منتشر شده در سال 1344