سیزدهمین اجلاسیه توروس

11,000 تومان

تمبر سیزدهمین اجلاسیه توروس منتشر شده در سال 1352