سیزدهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1371

1,000 تومان

تمبر سیزدهمین سالگرد استقرار جمهوری اسلامی 1371 منتشر شده در سال 1371