شانزدهمین کنگره اتحادیه جهانی پست 1348

34,000 تومان

تمبر شانزدهمین کنگره اتحادیه جهانی پست 1348 منتشر شده در سال 1348