ششمین سالگرد دفاع مقدس 1365

2,500 تومان

تمبر ششمین سالگرد دفاع مقدس 1365 منتشر شده در سال 1365