ششمین کنگره منطقه ای سازمان جهانی بهداشت 1335

40,000 تومان

تمبر ششمین کنگره منطقه ای سازمان جهانی بهداشت 1335 منتشر شده در سال 1335