صدمین سالگرد تولد مصدق

1,000 تومان

تمبر صدمین سالگرد تولد مصدق منتشر شده در سال 1358